FUCHSIAS HISTORYVýjimečné postavení předurčil fuchsiím již Charles Plumier, když nově objevený zdobný keř v lesích Jižní Ameriky v roce 1703 nazval na počest "otce botaniky" Leonarda Fuchse.
Pozdější věhlas českých odrůd fuchsií, pěstitelské i šlechtitelské tradice a spojitosti se zakladatelem genetiky Řehořem Mendlem inspirují k hlubšímu poznání historie této květiny.


Jak to vlastně všechno začalo? 

Na počátku byl františkánský mnich a botanik Charles Plumier, který studoval matematiku, později v Římě botaniku. Po návratu do Francie se připravoval na botanické expedice. Na náklady Ludvíka XIV. podnikl čtyři výzkumné cesty do Jižní Ameriky. Při své třetí cestě r. l695 navštívil Brazílii, ostrovy Gandeloupe, Martinik a San Domingo. Roku 1703 v Paříži popsal nově objevený ozdobný keř ve své knize "Nova Plantarum Americanum Genere" jako rostlinu třílistou s červeným květem a dal ji název Fuchsia triphylla flora coccinea.
Plumier pojmenoval tuto objevenou, zatím neznámou rostlinu, na počest tubinského profesora lékařství Leonarda Fuchse, který svým dílem "De historia stirpium" z roku 1542 vstoupil do dějin jako "otec botaniky".

Místo původního Plumierova nálezu nového rostlinného rodu bylo po 170 let nejasné. Teprve v roce 1873 upřesňil Thomas Hoog původní rozšíření druhu Fuchsia triphylla na San Domingu a Haiti. Do Evropy však mezitím dovezl fuchsii jiného druhu kapitán Firth a prezentoval ji pod názvem Fuchsia coccinea v botanické zahradě v Kew. V průběhu 18.století se do evropských botanických zahrad dostaly i další nově objevené druhy ze Střední a Jižní Ameriky, Austrálie a Nového Zelandu. Dnes známe více než 100 původních druhů rodu Fuchsia.

Na počátku kulturních dějin fuchsií stojí anglický zahradník James Lee, který roku 1793 začal fuchsie pěstovat ve svém zahradnictví v Hammersthu. Lee získával semena cizokrajných rostlin díky přátelství s Josefem Banksem, botanikem a zakladatelem královské botanické zahrady v londýnském Kew, účastníkem první cesty kolem světa vedeném kapitánem Cookem. Pro fuchsiové nadšence je však Lee znám jako muž, který roku 1793 přesvědčil milovnici květin ve Wappingu k pěstování fuchsií za okny. Senzací nad rozkvetlou neznámou květinou začíná vítězné tažení fuchsií./Historka: "Okno z Wappingu" - Linkoln Herald, 4.11.1831/.

Opravdové nadšení vzbudila r.1842 odrůda "Venus Victrix", kterou získal křížením původních druhů zahradník venkovského faráře v anglickém Horsmonden. Senzace nad novým výpěstkem fuchsie s bílým kalichem a purpurově modrou korunkou přivedla i mnoho dalších anglických zahradníků k zájmu o tuto květinu. Již roku 1848 uvádí zahradník Story na trh první odrůdu s bílou plnokvětou korunkou. Zavádění stále nových a pěknějších hybridů v nejrůznějších barevných kombinacích dalo teprve tušit, jaké množství barev a forem může tento elegantní "cizinec" ještě poskytnout.

Vlna fuchsiového nadšení se brzy projevila v Německu
i v našich zemích. "Je určitě zbytečné držet pochvalnou řeč nad fuchsiemi, neboť se samy doporučují na první pohled" uvádí v roce 1848 stuttgardský zahradnický magazin "Deutchen Magazin für Garten und Blumenkunde"., který měl velký vliv i na české odborné kruhy Tento magazin obsáhle propagoval i odrůdy brněnského zahradníka Jana Tvrdého. V českých zemích se fuchsie velmi rychle rozšířily zejména prostřednictvím zámeckých zahrad. Nabídkový katalog hraběte Thuna v Děčíně nabízel již v roce l855 15 druhů a 54 odrůd fuchsií.

Na Moravu přichází fuchsie v období vrcholného zájmu o zemědělské šlechtitelství. Podnět zde dává svými informacemi i rozsáhlými praktickými opatřeními na buchlovském panství hrabě Leopold Berchtold, který koncem 18.století patří mezi nejvýznamnější zahraniční členy londýnských vědeckých kruhů . Po roce 1850 se organizované úsilí o šlechtění zahradnických kultur soustřeďuje v Brně v okruhu přátel Řehoře Mendla. Mezi přátele a spolupracovníky Mendla patřil i Jan Nepomuk Tvrdý, jehož odrůdy fuchsií byly známy v celé Evropě
a mohou konkurovat novým i výpěstkům dodnes. Jeho odrůda "Perle" (8) je stále nejrozšířenější odrůdou. Nejvýznamnější českou odrůdou, o jejíž rozšíření se zasloužila francouzská firma Rozain-Boucharlat a německá Heineman, je "Márinka"(3), vyšlechtěná roku 1890 vrchnostenským lékařem Štikou v Herálci u Humpolce. Márinka je stále nepřekonanou originální odrůdou v sortimentech pěstitelů celého světa.

Počátkem našeho století přispívá do sortimentu fuchsií zcela originálními hroznokvětými odrůdami, vycházejícími z původního Plumierem objeveného druhu, vedoucí botanické zahrady v Götingen, Carl Bonstedt.(31, 62, 224, 229, 234)

Strhující nadšení pro fuchsie, které trvalo téměř celé století, bylo první světovou válkou uhašeno. Ale jiskra, která měla zájem o fuchsie znovu rozžehnout, již doutnala. Tentokrát v zaoceánské Kalifornii, jejíž klíma umožňuje celoroční venkovní pěstování. Milovníci fuchsií soustředění v AFS sesbírali v roce 1929 dochovaný evropský sortiment a již v roce 1937 přichází na svět první americká odrůda "Cascade".(27) Pak již to byla celá lavina odrůd zcela nových tvarových a barevných kombinací získaných na základě moderních šlechtitelských metod (10, 24, 15, 252, 443, 477 a další ). Ušlechtilé "Kaliforňanky" sice Evropu oslnily, ale vzhledem k pěstitelským nárokům nepřesvědčily. Dnes znovu milovníky fuchsií přesvědčuje střídmost západoevropských šlechtitelů (499, 610, 736).

Po americkém vzoru vzniká po druhé světové válce také v Evropě řada společností přátel fuchsií, které se významnou měrou zasluhují o propagaci této květiny. Nám nejbližší je rakouská společnost "Österreichische Fuchsienfreunde", a německá Deutsche Fuchsien-Gesellschaft, které každoročně organizuje již populární prodejní výstavy.

V roce 1970 ukončil Karel Hieke v Průhonicích srovnávací pokusy se soustředěným světovým sortimentem fuchsií a podstatnou část odrůd poskytl k dalšímu udržování v rámci tehdejšího programu prezentace zámeckých zahrad Jihomoravského kraje. Především však zásluhou nadšeného sběratele fuchsií, dnes již zesnulého bělčického faráře Jiřího Mráze, byl tento sortiment uchován a podstatně rozšířen.
Již tradiční letní prodejní výstavou /od r. 1982/ je v zámeckém parku v Buchlovicích každoročně prezentována sbírka fuchsií čítající více než 1400 druhů, starých i nových odrůd od šlechtitelů celého světa včetně slavných českých odrůd "Perle","Márinka" a dalších.

 

 

 
 
Contact us 

+420 572 434 241

Opening hours

June and September: 9.00 - 16.00
July and August: 9.00 - 17.00

Open daily, except Monday

Visit Chateau Interiors